Patientenenquetes

Uitkomsten patiëntenenquête januari 2016

 

In december 2015 en januari 2016 zijn onder een aantal patiënten willekeurig patiëntenenquêtes uitgedeeld. Hierbij kon de patiënt een oordeel geven over verschillende onderwerpen.

 

De uitkomsten van deze patiëntenenquête vindt u hieronder, de conclusies zijn onderaan te lezen.

 

Uitleg kolommen:

In de eerste kolom vindt u de gestelde vraag, in de tweede kolom de uitslag van de metingen in onze praktijk, en in de derde kolom staan de gemiddelde uitkomsten van andere NHG geaccrediteerde praktijken.

Het gebouw: privacy in de praktijk

 

  Patiënten oordeel over de praktijk, het percentage dat vindt:  

  % ja  

  Referentie waarde  

Het praktijkgebouw een opknapbeurt behoeft:*

 -11,1 (n=18)

-20,1%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten:

 92,3 (n=26)

84,9%

De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is:

 61,1 (n=18)

84,8%

Netheid en hygiëne in de praktijk beter kan:*

 -16,7 (n=24)

-10,8%

De wachtkamer voldoende licht en helder is:

 96,4 (n=28)

93,6%

Het klimaat in de wachtkamer aangenaam is:

 85,2 (n=27)

88,2%

Er voldoende leesmateriaal in de wachtkamer is:

 92,0 (n=25)

82,9%

Kan horen wat aan de balie besproken wordt:*

 -18,5 (n=27)

-44,3%

Gespreksflarden uit de spreekkamer opvangt:*

 -3,7 (n=27)

-7,8%

Vertrouwelijke informatie opvangt:*

 0,0 (n=28)

-4,7%

  Score (sommatie):  

  377,0 %  

  346,7%  

* Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore. n= het aantal patiënten dat bij deze vraag "ja" of "nee" heeft geantwoord.

 

 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

 

  Wachttijd  

  Uw praktijk  

  Referentie waarde  

Wachttijd voor telefonisch bereiken praktijk:

 3,4 min. (n=28)

4.3 min.

 

  Patiënten oordeel over bereikbaarheid en beschikbaarheid, percentage patiënten dat vindt dat:  

  % ja  

  Referentie waarde  

Bij spoed overdag gemakkelijk telefonisch bereikbaar is:

 100,0 (n=15)

90,1%

De gewenste hulp bij spoed overdag biedt:

 100,0 (n=11)

92,2%

Duidelijke informatie over praktijkregels heeft:

 83,3 (n=24)

87,6%

De dienstregeling kan verbeteren:*

 -61,5 (n=13)

-45,9%

Opvang bij spoedeisende hulp in de praktijk kan verbeteren:*

 -50,0 (n=12)

-26,4%

Zij bij het bellen van de praktijk vaker dan 1x een antwoordapparaat krijgt:*

 -9,1 (n=22)

-36,6%

  Score (sommatie):  

 162,7 %

  161%  

 

 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid: Spreekuurorganisatie

 

 Patiënten oordeel over spreekuurorganisatie, het percentage dat vindt dat:  

  % ja  

  Referentie waarde  

Het spreekuur op geschikt tijdstip plaatsvindt:

 95,8 (n=24)

93,9%

Ze meestal op een geschikt moment terecht kunnen:

 88,9 (n=27)

91,4%

Ze de mogelijkheid hebben een langer consult af te spreken:

 87,5 (n=16)

91,4%

De huisarts gemakkelijk telefonisch te raadplegen is:

 85,7 (n=21)

91,4%

Ze geregeld een andere huisarts krijgen:*

 -33,3 (n=18)

-23,0%

De assistente een belemmering is voor contact met huisarts:*

 -4,0 (n=25)

-12,9%

  Score (sommatie):  

  320,6 %  

  318,8%  

 *Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore.

 

  Mate van tevredenheid van patiënten (op schaal van 0=slecht tot 100=uitstekend), in de afgelopen 12 maanden, betreffende:  

  Mate van tevredenheid  

  Referentie waarde  

het voorbereiden op wat hem/haar te wachten staat bij de specialist of het ziekenhuis:

 81,2 (n=17)

81,6

de behulpzaamheid van de medewerkers in de praktijk:

 82,4 (n=25)

85,4

het krijgen van een afspraak op het moment dat het hem/haar schikte:

 80,8 (n=25)

81,0

de telefonische bereikbaarheid van de praktijk:

 81,7 (n=24)

77,1

de mogelijkheid om de huisarts aan de telefoon te krijgen:

 76,0 (n=15)

73,9

de wachttijd in de wachtkamer:

 70,4 (n=23)

69,0

het verlenen van hulp bij gezondheidsproblemen die onmiddellijk aandacht vragen:

 84,6 (n=13)

84,1

  Gemiddelde score van de maximaal te halen 100:  

  79,6  

  78,9  

 

Aandacht voor preventie

 

  Patiënten oordeel over preventie, het percentage dat vindt dat:  

  % ja  

  Referentie waarde  

Meer aandacht aan preventie dient te besteden:*

 35,0 (n=20)

21,4%

 * voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in.

 

Team: delegatie en samenwerking

 

  Patiënten oordeel over delegatie van taken, het percentage dat vindt dat:  

  % ja  

  Referentie waarde  

De huisarts meer kan delegeren:*

 85,7 (n=21)

55,9%

 * voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in.
 
 

  Patiënten oordeel over samenwerking met collegae, percentage patiënten dat aangeeft dat:  

  % ja  

  Referentie waarde  

De waarnemer op de hoogte is van hun medische problemen:

 84,2 (n=19)

81,0%

De huisarts geïnformeerd is over behandeling door waarnemer:

 77,8 (n=18)

92,7%

De vakanties van eigen huisarts goed waren aangegeven:

 82,4 (n=17)

82,1%

De hulpverleners in de 1e lijn beter op de hoogte zouden kunnen zijn van elkaars behandeling:*

 -75,0 (n=12)

-62,2%

  Score (sommatie):  

  169,3 %  

  193,6%  

 * Voor deze vraag geldt: een hoge score (of % ja) houdt een lage waardering in, daarom wordt dit percentage afgetrokken bij de somscore

 

Klachtregeling en inzage dossier

 

  Patiënten oordeel over het klachtenmanagement en inzage eigen gegevens, percentage patiënten dat:  

  % ja  

  Referentie waarde  

weet waar ze terecht kan met een klacht:

 46,2 (n=26)

57,8%

aangeeft de mogelijkheid te hebben patiëntgegevens in te zien:

 83,3 (n=18)

86,0%

 

Achtergrondkenmerken respondenten

 

  Kenmerken:  

  Waarde  

  Referentie waarde  

Gemiddelde leeftijd van de respondent:

 53,2 (n=28)

52,1 jaar

Percentage manlijke respondenten. n= totaal aantal respondenten:

 50,0 (n=28)

36,8%

Percentage vrouwelijke respondenten. n= totaal aantal respondenten:

 50,0 (n=28)

63,2%

Gemiddeld aantal bezoeken aan/van de huisarts in de afgelopen 12 maanden:

 2,8 keer

4,3 keer

Percentage patiënten dat vindt dat zij een ernstige aandoening heeft die langer dan 3 maanden duurt:

 30,8 % (n=26)

25,1%

 

CONCLUSIES:

 

We kunnen hieruit concluderen dat wij op de volgende onderwerpen rond of boven het gemiddelde scoren:

Het gebouw: privacy in de praktijk
Bereikbaarheid en beschikbaarheid
Spreekuurorganisatie

Inzage dossier

 

Voor het volgende onderwerp hebben wij inmiddels verbeterpunten aangepast:

 

Klachtregeling

De klachtenregeling is in ons team besproken. Wij hebben aangegeven in onze nieuwe praktijkfolder waar patiënten met hun klacht terecht kunnen. Tevens is op de website een klachtenformulier geplaatst.

 

Met de volgende onderwerpen gaan wij komende tijd intern aan de slag om hiervoor verbeterpunten aan te dragen.

 

Aandacht voor preventie

Team: delegatie en samenwerking

 

Bovenstaande enquête zal eens per 3 jaar worden uitgevoerd.

Contact

Spoednummer 0318-582323
 

Huisartsenpraktijk MedVisie

Nijverheidslaan 1 F
3903 AL Veenendaal
Telefoon:
0318-501240
Receptenlijn:
0318-582322
Fax:
0318-582320
www.MedVisie.nl
Routebeschrijving >